• ulotność, podwójna ekspozycja, introwertyzm
    Blog

    melodia ulotna

    Yugen, to taki emocjonalny stan, gdy świadomość wszystkiego, czego doświadczasz jest tak silna, że nie potrafisz  jej nazwać. To japońskie pojęcie estetyczne, opisujące to, co trudne do uchwycenia w słowach, to, co niedopowiedziane, nietrwałe i niedopełnione. Warunkiem piękna jest zasugerowanie, że ono przemija.